• Strona www.oozp.pl służy do zamieszczania wizytówek firm zawierające treści nie łamiące polskiego prawa.
  • Serwis internetowy www.oozp.pl udostępnia użytkownikowi możliwość zamieszczenia wizytówki firmy.
  • Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
  • Użytkownik dokonując rejestracji w www.oozp.pl musi zaakceptować treść regulaminu.
  • Akceptując regulamin wyrażasz zgodę na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez sewis www.oozp.pl informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
  • Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego danych z bazy danych.
  • Użytkownik serwisu zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego www.oozp.pl do celów komercyjnych. Dane kontaktowe użytkowników serwisu www.oozp.pl pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
  • Serwis www.oozp.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie www.oozp.pl, będą za nie dojście do skutku tychże transakcji.
  • W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika serwisu www.oozp.pl może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały oraz usunąć wpis danego użytkownika.
  • Strona www.oozp.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.